Skúšobné laboratóriá

Testovanie fólií a dosiek

Ťahové skúšky (pevnosť v ťahu, ťažnosť)

Koeficient trenia

Pomer trecej sily medzi dvoma povrchmi k sile / zaťaženiu / pôsobiacej kolmo na povrchy.

Odolnosť voči ďalšiemu trhaniu

Rozmerová stálosť

Pevnosť v tlaku

Nasiakavosť

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás, radi Vám zodpovieme všetky otázky.