Skúšobné laboratóriá

Testovanie Emisných charakteristík materiálov

Obsah formaldehydu

Obsah kondenzovateľných zložiek (fogging test)

Tieto skúšky pozostávajú z merania skondenzovaných - odparených prchavých zložiek.

Zápach (odor test)

Hodnotí sa intenzita vône (na vhodnej škále), druh vône (popis) a subjektívne pocity (príjemné, nepríjemné).

Emisie organických látok (TVOC)

Organické látky emitované z testovaných výrobkov a materiálov sa po absorpcii na vhodných tuhých adsorbentoch alebo priamo zo sondy analyzujú pomocou plynovej a kvapalinovej chromatografie.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás, radi Vám zodpovieme všetky otázky.