Skúšobné laboratóriá

Akreditované skúšobné laboratóriá sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou v zmysle EN ISO/IEC 17025 na:

skúšanie fyzikálnych, mechanických, chemických vlastností polymérov

skúšanie výrobkov z plastov, skúšanie plastových dielov pre automobilový priemysel skúšanie ropných výrobkov a chemických látok

VÚSAPL je poverená osoba č. TSOV/2/2017 na vykonávanie činnosti technickej služby kategórie A overovanie vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhody podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 725/2004 Z.z. 

Rozsah akreditácie a osvedčenie

skúšobné laboratória VÚSAPL
skúšobné laboratória VÚSAPL

Medzilaboratórne porovnania

Naše skúšobné laboratóriá sa pravidelne zúčastňujú medzilaboratórnych porovnaní organizovaných nemeckou organizáciou DRRR, v ktorých sa tešíme veľmi dobrým výsledkom. Naposledy sme sa do porovnania zapojili v auguste roku 2020 : 

Kontaktujte nás

ING. DANICA ČERVINKOVÁ
Riaditeľka divízie certifikácie a skúšobných laboratórií

VÚSAPL laboratória porovnanie

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás, radi Vám zodpovieme všetky otázky.