Plastové výrobky pre civilnú obranu

Úlohou civilnej obrany je zabezpečenie ochrany života obyvateľov danej krajiny. Švajčiarská civilná obrana berie túto úlohu veľmi vážne a radí sa medzi popredné krajiny v plnení svojich úloh.

Úkrytové bunkre

Švajčiarsko vybudovalo v krajine rozsiahlu sieť úkrytových bunkrov. Od 60. rokov je táto povinnosť upravená zákonom. Úkrytové bunkre v rodinných domoch mali čoraz menšie využitie a prikladala sa im menšia dôležitosť, a tak sa z nich postupne stávali domáce posilňovne či špajze. Legislatíva je však stále platná, a každá škola, obytná či vládna budova musí takýmto bunkrom disponovať. Zákony civilnej obrany dodnes vyžadujú, aby aj každý obyvateľ mal takýto úkryt v blízkosti svojho bydliska. Vo Švajčiarku je aktuálne vybudovaných približne
300 000 úkrytov v obytných domov a približne 5 100 úkrytov vo verejných budovách. Spolu by tak mohli ochrániť až 8,6 milióna obyvateľov.

Úkrytové bunkre majú predpísanú vybavenosť, do ktorej patrí aj suchá toaleta.

Spoločnosť VÚSAPL, a.s. pred 20 rokmi začala spoluprácu v oblasti výroby plastových výrobkov pre spoločnosť Iporex, a.s. Tieto výrobky sú súčasťou systému FEKO. Takéto podzemné suché toalety musia zodpovedať švajčiarskej legislatíve, ktorá upravuje podmienky ich výroby. Samozrejmosťou je pravidelný dohľad a schvaľovanie je v kompetenciách švajčiarskej civilnej obrany, ktorá na ne vydáva certifikát.

Suchá toaleta

Tento typ toalety k používaniu nevyžaduje vodu ani chemikálie. Pozostáva z plastového vedra a misy so sedadlom. Celá toaleta sa uzatvára jednoduchým plastovým vekom, ktorý je uchopený štyrmi kovovými klipmi.

K používaniu je taktiež potrebná sada plastových sáčkov. Plastovým sáčkom sa vystelie misa toalety. Po vykonaní potreby je sáčok uzavretý a odložený do nádoby vedra, ktorý je vzduchotesne uzavretý vekom.

Obsah vedra sa následne pri možnej príležitosti vyprázdni.

Suché toalety sa už v tejto chvíli nachádzajú vo Švajčiarsku, kde sa budú prerozdeľovať. Ak budete mať niekedy v rámci dovolenky v tejto krajne možnosť zazrieť takéto vedro, je veľká pravdepodobnosť, že pochádza práve zo Slovenska.