O spoločnosti VÚSAPL, a.s.

Spoločnosť sa môže pochváliť dlhoročnou tradíciou, a to pôsobením na slovenskom i zahraničnom trhu od roku 1974. VÚSAPL, a.s. si udržuje svoje stabilné postavenie iba vďaka svojim precíznym zamestnancom, bez ktorých by nebolo možné poskytovať takú kvalitu, na akú sú naši zákazníci zvyknutí. Náš tím tvoria skúsení odborníci, ktorí vo svojich odboroch strávili celé svoje profesionálne pôsobenie. Niektoré pevné časti nášho zamestnaneckého tímu strávili celú svoju kariéru v našej spoločnosti, a jej súčasti poznajú naozaj dokonale. Rovnako tak si však vážime aj nové tváre, ktoré do firmy prinášajú nový vietor a iný pohľad na niektoré z problematík, ktorý je nesmierne cenný.

Spoločnosť spolu zastrešuje štyri výrobné divízie. 

VÚSAPL budova

Divízia certifikácie a skúšobných laboratórií

Akreditované skúšobné laboratóriá, ktoré sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou v zmysle normy EN ISO/IEC 17025 na:

Certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov, ktorý má udelenú akreditáciu Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa normy ISO/IEC 17065 pod registračným osvedčením P-011. Certifikačný orgán pôsobí tiež ako:

Divízia vstrekovania

Za obdobie svojej pôsobnosti získala cenné skúsenosti, vďaka čomu je dnes vysoko spoľahlivý dodávateľ presných a technologicky náročných výrobkov.

vstrekovanie plastov

Divízia kompaundov a fólií

Divízia fólií a kompozitov sa zameriava na výrobu kompaundov na báze polyolefínov a konštrukčných plastov vo vysokej kvalite, vo všetkých odtieňoch stupnice RAL aj v menších množstvách.

Technické fólie PELD – technológia vyfukovania (Perforované, Dezénované)

Hadica (rukáv) , polohadica, plochá šírka od 300 – 1100 mm, hrúbka 0,03 – 0,14 mm

Kompaundy – vyrábané na báze termoplastickej matrice, predovšetkým PP, PE,  PA-6, PA 6,6 a PC .

Divízia strojnej výroby

Divízia strojnej výroby používa progresívne metódy simulácie modelu a dizajnu pre vstrekované plastové výrobky, čím zákazníkovi poskytuje maximálne služby a skracuje dobu potrebnú na dodanie nástroja.

Základné portfólio služieb:

kovovýroba VÚSAPL

Za posledných 20 rokov firma dosiahla viacero ekonomických a vedeckých realizácií, ktoré boli ocenené na domácich i zahraničných fórach. Svojimi skúsenosťami prispela k úspešnému riešeniu medzinárodného projektu 6. rámcového programu EÚ, kde bola členom konzorcia tvoreného riešiteľmi zo 6 členských krajín.

VÚSAPL, a.s. kladie na prvé miesto, v rámci každej spomenutej divízie, spokojnosť zákazníka a dodávanie kvalitných produktov či služieb do vopred stanoveného termínu. Každý ďalší rok pôsobenia je pre nás výzva byť lepšími, a neustále dokazovať svojimi výsledkami našim zákazníkom, že si svojho dodávateľa vybrali správne.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás, radi Vám zodpovieme všetky otázky.