Kontakty

VÚSAPL, a.s., Nitra

+421 905 433 998

vusapl@vusapl.sk

Novozámocká 179, 949 05 Nitra 5

Kontaktný formulár  Kontaktné osoby

  Oddelenie Pozícia Meno Email Telefón
  Vedenie spoločnosti Podpredseda predstavenstva Ing. Roman Buryjan buryjan@gascontrol.cz -
  Vedenie spoločnosti Výkonná riaditeľka Mária Gašparíková gasparikova@vusapl.sk +421 948 195 506
  Ekonomické oddelenie Ekonomická riaditeľka Ing. Renáta Bálintová balintova@vusapl.sk +421 907 737 467
  Ekonomické oddelenie Ekonomicko-administratívna referentka Ing. Alexandra Brlášová brlasova@vusapl.sk +421 917 238 874
  Personálne oddelenie Oddelenie personalistiky a miezd Barbora Zuziková zuzikova@vusapl.sk +421 907 669 159
  Marketingové oddelenie Marketingová manažérka Mgr. Jana Sádovská sadovska@vusapl.sk +421 905 433 998
  Divízia vstrekovania plastov Vedúca divízie vstrekovania plastov Marta Reichelová reichelova@vusapl.sk +421 907 987 528
  Divízia kompaundácie Vedúci divízie kompaundov a fólií Ľuboš Demin demin@vusapl.sk +421 907 737 416
  Divízia certifikácie výrobkov Certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov Ing. Emília Košecká kosecka@vusapl.sk +421 907 738 891
  Divízia skúšobných laboratórií Riaditeľka divízie certifikácia a skúšobníctvo Ing. Danica Červinková cervinkova@vusapl.sk +421 905 448 058
  Divízia strojnej výroby Vedúci divízie strojnej výroby Miroslav Haver haver@vusapl.sk + 421 917 984 003