Kontakty

VÚSAPL, a.s., Nitra

+421 948 195 506

vusapl@vusapl.sk

Novozámocká 5154/179C, 949 05 Nitra 5

Kontaktné osoby

Oddelenie Pozícia Meno Email Telefón
Vedenie spoločnosti Predseda predstavenstva Ing. Dagmar Ledererová - -
Vedenie spoločnosti Výkonná riaditeľka Mária Gašparíková gasparikova@vusapl.sk +421948195506
Ekonomické oddelenie Ekonomická riaditeľka Ing. Renáta Bálintová balintova@vusapl.sk +421907737467
Personálne oddelenie Oddelenie personalistiky a miezd Barbora Zuziková zuzikova@vusapl.sk +421907669159
Divízia výroby Vedúca divízie výroby Marta Reichelová reichelova@vusapl.sk +421907987528
Divízia certifikácie výrobkov Certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov Ing. Emília Košecká kosecka@vusapl.sk +421907738891
Divízia skúšobných laboratórií Riaditeľka divízie certifikácie a skúšobných laboratórií Ing. Danica Červinková cervinkova@vusapl.sk +421905448058
Divízia strojnej výroby Vedúci divízie strojnej výroby Ing. Pavol Molnár udrzba@vusapl.sk +421915395989

Kontaktný formulár