Kontakty

VÚSAPL, a.s., Nitra

+421 948 195 506

vusapl@vusapl.sk

Novozámocká 179, 949 05 Nitra 5

Kontaktné osoby

Oddelenie Pozícia Meno Email Telefón
Vedenie spoločnosti Predseda predstavenstva Ing. Dagmar Ledererová - -
Vedenie spoločnosti Výkonná riaditeľka Mária Gašparíková gasparikova@vusapl.sk +421 948 195 506
Ekonomické oddelenie Ekonomická riaditeľka Ing. Renáta Bálintová balintova@vusapl.sk +421 907 737 467
Personálne oddelenie Oddelenie personalistiky a miezd Barbora Zuziková zuzikova@vusapl.sk +421 907 669 159
Divízia vstrekovania plastov Vedúca divízie vstrekovania plastov Marta Reichelová reichelova@vusapl.sk +421 907 987 528
Divízia kompaundácie Vedúci divízie kompaundov a fólií Ľuboš Demin demin@vusapl.sk +421 907 737 416
Divízia certifikácie výrobkov Certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov Ing. Emília Košecká kosecka@vusapl.sk +421 907 738 891
Divízia skúšobných laboratórií Riaditeľka divízie certifikácie a skúšobných laboratórií Ing. Danica Červinková cervinkova@vusapl.sk +421 905 448 058
Divízia strojnej výroby Vedúci divízie strojnej výroby Miroslav Haver haver@vusapl.sk + 421 917 984 003

Kontaktný formulár