Investícia do testovania odolnosti povrchov materiálov

V mesiaci december sme rozšírili vybavenie akreditovaných laboratórií o nový prístroj. Ide o zariadenie, ktoré bude slúžiť na testovanie scratch a mar resistance.

Nákupom tohto zariadenia sa skvalitní ponuka služieb našich laboratórií. Veríme, že i takouto investíciou sa zefektívnia naše služby, a zvýši sa spokojnosť našich zákazníkov.

Erichsen 430 P-Smart je univerzálny testovací prístroj určený na testovanie plastových povrchov pre automobilový priemysel.

Testy sú uplatniteľné na normy:
MS 210-05
TPLRJ 52.008
TPLRJ 52.010
PV 3952
PV 3974

Naďalej pozorne skúmame Vaše postrehy, a snažíme spoluprácu s našimi partnermi neustále vylepšovať.

investície do testovania odolnosti