Certifikácia výrobkov

Dobrovoľná certifikácia výrobkov z plastov a gumy

Každý výrobca si rozhodnutím certifikovať svoj výrobok dokáže zlepšiť celkový pohľad na svoje výrobky, a to hneď z niekoľkých dôvodov.

Prínos dobrovoľnej certifikácie :

Našou oblasťou certifikácie sú výrobky z organickej a anorganickej chémie, ropných produktov, plastov a výrobkov z plastov, gumy a výrobkov z gumy a ostatných materiálov kombinovaných s plastami alebo s gumou. (posypová soľ, benzín, nafta, olej, LPG, odpady, výrobky na styk s potravinami, profily, fólie, tesnenia, autofólie, nádoby, nádrže, obaly a iné).

dobrovoľná certifikácia výrobkov VÚSAPL

Technická pomoc

Naši certifikační pracovníci vám tiež radi pomôžu poradenstvom a zabezpečením skúšok na výrobky nad rámec uvedený v osvedčeniach  o akreditácii, autorizácii a notifikácii. Pomáhame taktiež pri vypracovaní vyhlásenia zhody a značiek zhody a pri zabezpečení vykonávania systému vnútropodnikovej kontroly výrobcu vypracujeme posúdenie zhody v súlade s dodanými technickými špecifikáciami, zahraničnými technickými špecifikáciami.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás, radi Vám zodpovieme všetky otázky.