Certifikácia výrobkov

ING. EMÍLIA KOŠECKÁ
Certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov 

Certifikácia výrobkov je pre výrobcu nástroj konkurencieschopnosti na slovenskom i zahraničnom trhu. Ide o nástroj, ktorým výrobca preukazuje, že vlastnosti jeho výrobku sú v súlade so stanovenými predpismi daného štátu prípadne EU.

Spoločnosť VÚSAPL, a.s., vykonáva činnosť certifikácie výrobkov už od roku 1994, kedy našej spoločnosti bola udelená akreditácia Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa normy ISO/IEC 17065 pod registračným č. osvedčenia P-011. Od tohto roku sa zaoberáme posudzovaním zhody výrobkov certifikáciou v súlade s príslušnými normami a predpismi podľa požiadaviek konkrétneho systému certifikácie, dodržiavaním požiadaviek ISO/IEC 17065.

K svojej činnosti využívame služby interného akreditovaného skúšobného laboratória alebo služby kooperujúcich laboratórií. Spolupráca certifikačného orgánu a akreditovaných laboratórií v rámci jednej spoločnosti nám zabezpečuje rýchlosť a dohľad nad celým procesom certifikácie, ako aj rýchle jednanie a komunikáciu s klientom v prípade potreby.

certifikácia výrobkov VÚSAPL

Našou oblasťou certifikácie sú výroby z organickej a anorganickej chémie, ropných produktov, plastov a výrobkov z plastov, gumy a výrobkov z gumy a ostatných materiálov kombinovaných s plastami alebo s gumou. (posypová soľ, benzín, nafta, olej, LPG, odpady, výrobky na styk s potravinami, profily, fólie, tesnenia, autofólie, nádoby, nádrže, obaly a iné).

Stanovené podmienky udeľovania, udržiavania, rozširovania, obmedzovania a odoberania certifikácie vo vlastných metodických pokynoch a v príručke kvality.

Všetky potrebné informácie pre realizáciu certifikácie vášho výrobku nájdete na našich stránkach. V prípade potreby neváhajte kontaktovať pracovníkov nášho certifikačného orgánu, ktorí vám ochotne poradia a prevedú vás celým procesom certifikácie.

Dokumenty na stiahnutie:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás, radi Vám zodpovieme všetky otázky.