2.4.2020, Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že prevádzka spoločnosti zostala neprerušená a my sme pripravení plniť Vaše požiadavky a objednávky. Spolu to zvládneme.

Laboratóriá a skúšanie

Skúšobné laboratória

Akreditované skúšobné laboratória sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou v zmysle EN ISO/IEC 17025 na:
 • skúšanie fyzikálnych, mechanických, chemických, resp. biologických vlastností polymérov,
 • skúšanie výrobkov z plastov, skúšanie plastových dielov pre automobilový priemysel, skúšanie ropných výrobkov a chemických látok
K dispozícii je klimatizačná komora na cyklické tepelné namáhanie výrobkov.

Ako jediný na Slovensku vykonávame tlakové skúšky plastových rúr a tvaroviek do priemeru 400 mm!

VÚSAPL je poverená osoba č. TSOV/2/2017 na vykonávanie činnosti technickej služby kategórie A overovanie vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhody podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 725/2004 Z.z.

Naše služby môžete využiť na

 • overenie a potvrdenie kvality Vašich výrobkov (protokol o skúške, certifikát o zhode)
 • istotu dodávania zdravotne neškodných produktov
 • pomoc pri riešení sporných reklamácií u odberateľov i dodávateľov
 • minimalizáciu rizika platenia pokuty za neplnenie aktuálnych požiadaviek legislatívy

vyskum

Skúšky fyzikálno-mechanického oddelenia

 • ťahové skúšky (pevnosť v ťahu, ťažnosť, modul pružnosti v ťahu)
 • ohybové vlastnosti (pevnosť v ohybe, deformácia v ohybe, modul pružnosti v ohybe)
 • tlakové skúšky rúr
 • reologické vlastnosti (index toku taveniny)
 • tvrdosť (tvrdosť Shore, guličková tvrdosť)
 • húževnatosť Charpy
 • termické vlastnosti (DSC, teplota mäknutia podľa Vicata, teplota priehybu)
 • horľavosť (TL 1010, UL 94)
 • príprava skúšobných telies (obrábaním, vstrekovaním)

laboratoria

Skúšky analytického oddelenia

 • identifikácia materiálu
 • hustota
 • popol
 • prchavé látky
 • obsah vody
 • obsah sadzí
 • priepustnosť vodnej pary
 • sitová analýza
 • obsah formaldehydu
 • extrahovateľné látky
 • stupeň zosietenia
 • priepustnosť a reflexia
 • farebnosť
 • obsah kondenzovateľných zložiek
 • senzorické skúšky
 • chemická odolnosť
 • dôkaz ftalátov
 • pH
 • hodnotenie gumy
 • bod zákalu
 • medzná teplota filtrovateľnosti
 • destilačné charakteristiky
 • karbonizačný zvyšok
 • obsah metylesteru
 • viskozita , viskozitný index ropných produktov, viskozitné číslo
 • bod vzplanutia
 • obsah nečistôt
 • bod tuhnutia
 • číslo kyslosti
 • korozívne pôsobenie
 • bod varu
 • deemulgačná charakteristika
 • Herbertov test

Ďalšie aktivity

 • modifikácia štandardizovaných metód účelovo na konkrétny výrobok a/alebo podmienky laboratória/zákazníka
 • poradenská činnosť v oblasti skúšania plastov a výrobkov z nich

VÚSAPL, a.s.


Novozámocká 57/179
94905 Nitra-Dolné Krškany
www.vusapl.sk
Email: dopyt@vusapl.sk

Máte dopyt, chcete vypracovať cenovú ponuku?

Napíšte nám

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

[recaptcha]