Vzdelávanie a poradenstvo

Karty bezpečnostných údajov, etikety chemických látok a zmesí

Karty bezpečnostných údajov, etikety chemických látok a zmesí – Vypracovávanie, zostavovanie, revízia a posudzovanie, z rôznych jazykových verzií: (angličtina, nemčina, ruština, čeština, taliančina, maďarčina, španielčina, poľština, rumunčina a iné…).

Pomoc pri plnení povinností podľa REACH

Účastníci dodávateľského reťazca

Klasifikácia a značenie chemických látok a chemických zmesí

Poskytovanie informácií, konzultácie a poradenstvo

Výrobcovia, dovozcovia, distribútori a používatelia chemických látok a chemických zmesí v oblasti chemickej a environmentálnej legislatívy:
 • REACH
 • GHS
 • ENVIRONMENT
 • CHEMICKÝ ZÁKON

Spracovanie štúdií v oblasti: chémia, environment

Posudok o riziku, prevádzkový poriadok podľa zákona č. 355/2007 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa nariadení vlády č. 355/2006 Z. z. a 356/2006 Z. z. – technická pomoc pri ich tvorení.

Technické normy a pomoc pri ich sledovaní v oblasti podľa požiadaviek zákazníka.

Školenia, semináre, kurzy

Chemická legislatíva, životné prostredie, systémy manažérstva kvality, environmentálne manažérske systémy, odpady, bezpečná práca s chemickými látkami, spracovanie a skúšanie plastov.

Odborný garant a lektor

Ing. Eva Lukáčiková

Certifikáty a osvedčenia:
 • Certificate (certifikát) „Lektor a konzultant pre oblasť chemickej legislatívy;“ Európska komisia/CEFIC program
 • Statement (Osvedčenie) „Environmentálny audítor;“ Certiquality Quality Certification Body, Turín, Taliansko
 • Zertifikat SKZ-Qualifikation Aditbeauftragte (certifikát – audítor), SKZ Süddeutshces Kunststoff-Zentrum, Würzburg, Nemecko
 • Odborný kurz Akreditácia a činnosť orgánov certifikujúcich výrobky; TSÚ Piešťany
 • Osvedčenie v systémoch kvality – Manažér kvality; MASM, Žilina
 • Osvedčenie „Manažér systému environmentálneho manažérstva;“ MASM, Žilina
 • Osvedčenie o štúdiu v odbore Manažér marketingovej komunikácie, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Osvedčenie Externý audítor, QS Cert, Zvolen
a ďalšie.

VÚSAPL, a.s.


Novozámocká 57/179
94905 Nitra-Dolné Krškany
www.vusapl.sk
Email: dopyt@vusapl.sk

Máte dopyt, chcete vypracovať cenovú ponuku?

Napíšte nám

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

[recaptcha]