2.4.2020, Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že prevádzka spoločnosti zostala neprerušená a my sme pripravení plniť Vaše požiadavky a objednávky. Spolu to zvládneme.

Certifikácia systémov manažérstva

Certifikácia systémov manažérstva – Certifikačný orgán spoločnosti

Certifikačný orgán spoločnosti VUSAPL, a.s. Nitra je držiteľom osvedčení o akreditácii vydaných spoločnosťou SNAS, ktoré nás oprávňujú poskytovať služby v oblasti „Certifikácia systémov manažérstva„:
 • certifikácie systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001: 2008, 2015 (Q-008)
 • certifikácie systémov environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001: 2004, 2015 (R-002)
 • certifikácie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001: 2007 (R-086)
Certifikáciu systémov manažérstva kvality poskytuje tím vyškolených pracovníkov, spôsobilých pre túto činnosť na základe požiadavky normy ISO/IEC 17021.

Prínosy certifikácie

 • sledovanie nákladov na nekvalitu a ich usmerňovanie
 • zníženie počtu reklamácií a sťažností zákazníkov
 • možnosť účasti vo verejných súťažiach
 • minimalizácia režijných nákladov
 • prínosy pre vrcholové vedenie organizaácie
 • zlepšenie riadenia organizácie
 • určenie zodpovedností a právomocí na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybudovanie firemnej kultúry
 • dosiahnutie a udržanie požadovanej úrovne kvality tovaru a služieb
 • rating spoločnosti
 • zlepšenie image podniku
 • dôkaz serióznosti organizácie

VÚSAPL, a.s.


Novozámocká 57/179
94905 Nitra-Dolné Krškany
www.vusapl.sk
Email: dopyt@vusapl.sk

Máte dopyt, chcete vypracovať cenovú ponuku?

Napíšte nám

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

[recaptcha]