O spoločnosti

Spoločnosť VÚSAPL, a.s. je špičkovým akreditovaným laboratóriom a zároveň výrobcom plastových dielov

Môže sa pochváliť dlhoročnou tradíciou, veď na slovenskom i zahraničnom trhu pôsobí od roku 1974. Tím tvoria skúsení odborníci, ktorí vedia navrhnúť riešenia, vyrobiť prototyp a zároveň urobiť jeho testovanie. Diverzifikácia podnikateľských aktivít spoločnosti do niekoľkých výrobných odborov a služieb sa v súčasnom rýchlo sa meniacom ekonomickom prostredí javí ako významný faktor, ktorý znižuje podnikateľské riziká a zvyšuje ekonomickú stabilitu spoločnosti. 

Spoločnosť vychádzajúc zo svojej tradície sa podieľa na výskume a vývoji v oblasti modifikácií polymérnych materiálov, technológií ich spracovania, ako aj na aplikačnom využitií kvalitatívne nových polymérnych materiálov. Okrem spomenutého, nosným programom spoločnosti je výroba zameraná na vstrekované výrobky, výrobu foriem, fólií a kompozitov. Za posledných 20 rokov dosiahla viacero ekonomických a vedeckých realizácií, ktoré boli ocenené na domácich i zahraničných fórach. Svojimi skúsenosťami prispela k úspešnému riešeniu medzinárodného projektu 6. rámcového programu EÚ, kde bola členom konzorcia tvoreného riešiteľmi zo 6 členských krajín.

Spoločnosť tvorí procesný systém riadenia 4 divízií. Výrobnou divíziou je divízia vstrekovania. Za obdobie svojej pôsobnosti získala cenné skúsenosti, vďaka čomu je dnes vysoko spoľahlivým dodávateľom presných a technologicky náročných výrobkov.

Divízia fólií a kompozitov sa zameriava na výrobu špeciálnych typov technických fólií technológiou vyfukovania vo forme hadicových a plochých fólií. Vyvíja a vyrába vysokoplnené materiály na báze polyolefínov a konštrukčných plastov vo vysokej kvalite, vo všetkých odtieňoch stupnice RAL aj v menších množstvách.

Divízia strojnej výroby používa vysoko progresívne metódy simulácie modelu a dizajnu pre vstrekované plastové výrobky, čím zákazníkovi poskytuje maximálne služby a skracuje dobu potrebnú na dodanie nástroja.

Divízia certifikácie a skúšobných laboratórií certifikuje systémy manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001: 2015 (Q-008), systémov environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001: 2015 (R-002) a systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001: 2018.

Pre certifikáciu výrobkov máme udelenú akreditáciu Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa normy ISO/IEC 17065: 2012. VÚSAPL, a.s. je Ministerstvom dopravy a výstavby regionálneho rozvoja SR autorizovanou osobou na stavebné výrobky, reg. číslo SK06, na technické posudzovanie TP06 a notifikovanou osobou NO 1479.