Testovanie stavebných výrobkov

Testovanie stavebných výrobkov

Testovanie stavebných výrobkov je orientované najmä na testovanie tlakových rúr, potrubných systémov. Vydané protokoly môžu byť podkladom k vypracovaniu technického posúdzovania stavebných výrobkov podľa zákona č. 133/2013 Z. z. ako aj podkladov k vydaniu certifikátu zhody našou autorizovanou a akreditovanou osobou SK TP 06, a SK 06.

tlakové skúšky rúr a potrubných systémov

tesnosť, pevnosť spoja

odolnosť proti nárazu

rázová húževnatosť

ťahové vlastnosti

oxidačno-indukčný čas