Testovanie fólií a dosiek

Testovanie fólií a dosiek

Ponúkame testovanie fyzikálno-mechanických vlastností technických fólií pre rôzne oblasti použitia ako aj dosiek z rôznych materiálov, vrátane expandovaného polystyrénu EPS:

ťahové skúšky (pevnosť v ťahu, ťažnosť)

koeficient trenia

odolnosť voči ďalšiemu trhaniu

rozmerová stálosť

priepustnosť pre vodnú paru

priepustnosť, reflexia svetla

senzorické skúšky, zápach

chemická odolnosť