Testovanie automobilových dielov a komponentov

Testovanie automobilových dielov a komponentov

Kvalita a bezpečnosť použitých materiálov je cieľom všetkých dodávateľov automobilových dielov a  komponentov. Rozšírením testovania o enviromentálne testy, testy odolnosti voči  poškriabaniu, oteru, UV žiareniu ponúkame komplexné testovanie interiérových aj exteriíérových plastových dielov pre väčšinu automobilových koncernov.

Materiálové analýzy

identifikácia materiálu

hustota

obsah plniva (popola)

prchavé látky

obsah vody

chemická odolnosť

hodnotenie gumy

viskozita ,viskozitné číslo

Fyzikálno – mechanické skúšky

ťahové skúšky (pevnosť v ťahu, ťažnosť, modul pružnosti v ťahu)

ohybové vlastnosti (pevnosť v ohybe, deformácia v ohybe, modul pružnosti v ohybe)

reologické vlastnosti (index toku taveniny)

tvrdosť (tvrdosť shore, guličková tvrdosť)

húževnatosť Charpy

horľavosť materiálov, meranie rýchlosti horenia

príprava skúšobných telies (obrábaním, vstrekovaním)

Odolnosť materiálov

pádové skúšky (ball drop test, whittening)

odolnosť voči poškriabaniu (scratch resistance)

odolnosť voči oteru (crockmeter)

testy vysokotlakým čističom

Enviromentálne testovanie, starnutie materiálov, termická analýza

enviromentálny cyklické testy v klimatických komorách (PV 1200, PV 2005)

testy v klimatickej komore za zvýšenej vlhkosti

starnutie pri zvýšenej teplote

termické vlastnosti (DSC, teplota mäknutia podľa Vicata, teplota priehybu)

simulácia slnečného žiarenia

Emisné charakteristiky materiálov

obsah formaldehydu

obsah kondenzovateľných zložiek (fogging test)

zápach (odor test)

emisie organických látok (TVOC)

Optické vlastnosti

farebnosť CIELab

lesk

Normy, skúšobné postupy

Testujeme podľa nasledovných  štandardov automobilových koncernov

BMW (GS, LH, PRV)

Fiat

Ford (FLTM)

GM - Opel (GM, GMW, GME)

Jaguar (STJLR, TPJLR)

KIA (MS)

Mercedes (DBL)

Nissan (NES)

Porsche (PTL)

PSA + Renault (D)

Suzuki (SES)

Toyota (TSL, TEM, TSH, TSZ)

Volvo (STD)

VW koncern (VW, TL, PV)