Fyzikálno-mechanické oddelenie

Fyzikálno-mechanické oddelenie

Fyzikálno–mechanické oddelenie ponúka testovanie základných polymérnych materiálov ako aj výrobkov z nich. Hlavná orientácia je na  automobilový priemysel. Kvalita a bezpečnosť použitých materiálov je cieľom všetkých dodávateľov automobilových komponentov. Rozšírením testovania o environmentálne testy, testy odolnosti voči  poškriabaniu, oteru, UV žiareniu ponúkame komplexné testovanie interiérových aj exteriérových plastových automobilových dielov.

Testovanie automobilových dielov a komponentov

Fyzikálno–mechanické skúšky

ťahové skúšky (pevnosť v ťahu, ťažnosť, modul pružnosti v ťahu)

ohybové vlastnosti (pevnosť v ohybe, deformácia v ohybe, modul pružnosti v ohybe)

reologické vlastnosti (index toku taveniny)

tvrdosť (tvrdosť shore, guličková tvrdosť)

húževnatosť Charpy

horľavosť materiálov, meranie rýchlosti horenia

príprava skúšobných telies (obrábaním, vstrekovaním)

Odolnosť materiálov

pádové skúšky (ball drop test, whittening)

odolnosť voči poškriabaniu (scratch resistance)

odolnosť voči oteru (crockmeter)

testy vysokotlakým čističom

Environmetálne testovanie, starnutie materiálov, termická analýza

enviromentálne cyklické testy v klimatických komorách (PV 1200, PV 2005)

testy v klimatickej komore za zvýšenej vlhkosti

starnutie pri zvýšenej teplote

termické vlastnosti (DSC, teplota mäknutia podľa Vicata, teplota priehybu)

simulácia slnečného žiarenia

Testovanie stavebných výrobkov

tlakové skúšky rúr a potrubných systémov

tesnosť, pevnosť spoja

odolnosť proti nárazu

rázová húževnatosť

ťahové vlastnosti

oxidačno-indukčný čas

Testovanie fólií a dosiek

ťahové skúšky (pevnosť v ťahu, ťažnosť)

koeficient trenia

odolnosť voči ďalšiemu trhaniu

rozmerová stálosť

pevnosť v tlaku

nasiakavosť

Testovanie polymérov

ťahové skúšky (pevnosť v ťahu, ťažnosť, modul pružnosti v ťahu)

ohybové vlastnosti (pevnosť v ohybe, deformácia v ohybe, modul pružnosti v ohybe)

reologické vlastnosti (index toku taveniny)

tvrdosť (tvrdosť shore, guličková tvrdosť)

húževnatosť Charpy

termické vlastnosti (DSC, teplota mäknutia podľa Vicata, teplota priehybu)

horľavosť

príprava skúšobných telies (obrábaním, vstrekovaním)