Kontakty

VÚSAPL, a.s., Nitra

Vznikla transformáciou Výskumného ústavu spracovania a aplikácie plastických látok, ktorý bol založený v roku 1974 v Nitre ako popredný element plastikárskeho priemyslu v Československu.

IČO: 34102230

DIČ: 2020406641

IČ DPH: SK2020406641

Kontakty

Ing. Marek Vidlička

Podpredseda predstavenstva, generálny riaditeľ

+421 915 392 625
Ing. Renáta Bálintová

Ekonomická riaditeľka

+421 907 737 467
Barbora Zuziková

Oddelenie personalistiky a miezd

+421 907 669 159
Ing. Danica Červinková

Riaditeľka divízie certifikácia a skúšobníctvo

+421 905 448 058
Ing. Emília Fintová

Vedúca odboru pre certifikáciu výrobkov

+421 907 669 083
Mgr. Gabriela Kunkelová

Asistentka nákupu

+421 948 376 701
Alexander Pinkas

Obchodný riaditeľ

+421 907 737 477
Mária Gašparíková

Vedúca divízie vstrekovania, manažér kvality

+421 948 195 506
Ľuboš Demin

Manažér výroby - kompaundy a fólie

+421 907 737 416
Ing. Tibor Horváth

Vedúci nástrojárne

+421 948 723 560