Kontakty

VÚSAPL, a.s., Nitra

Vznikla transformáciou Výskumného ústavu spracovania a aplikácie plastických látok, ktorý bol založený v roku 1974 v Nitre ako popredný element plastikárskeho priemyslu v Československu.

IČO: 34102230

DIČ: 2020406641

IČ DPH: SK2020406641

Kontakty

Ing. Roman Buryjan

Podpredseda predstavenstva

Mária Gašparíková

Výkonná riaditeľka

+421 948 195 506
Ing. Renáta Bálintová

Ekonomická riaditeľka

+421 907 737 467
Ing. Danica Červinková

Riaditeľka divízie certifikácia a skúšobníctvo

+421 905 448 058
Ing. Emília Fintová

Vedúca odboru pre certifikáciu výrobkov

+421 907 669 083
Mgr. Gabriela Kunkelová

Referentka nákupu

+421 948 376 701
Barbora Zuziková

Oddelenie personalistiky a miezd

+421 907 669 159
Ľuboš Demin

Manažér výroby - kompaundy a fólie

+421 907 737 416
Marta Reichelová

Vedúca divízie vstrekovania plastov

+421 907 987 528
Soňa Šugrová

Vedúca mechanického oddelenia

+421 917 536 668
Ing. Miloslava Jašková

Vedúca analytického oddelenia

+421 907 669 065