Kompaundy

Ponúkame

Vývoj a výrobu plnených materiálov na matrici PE, PP, PA-6, PA-66, PBT, POM, PC, PC/ABS a pod.

Vývoj a výrobu koncentrátov s kvapalnými aditívami

Presné vytónovanie farieb podľa stupnice RAL

Technickú pomoc pri spracovaní plastov

Vývoj a výrobu materiálov podľa požiadaviek zákazníka

Vyrábame

Kompaundy pod obchodným označením

Nitren s matricou PE, PP

Nitramid s matricou PA-6, PA-66

Kompaundy podľa požiadaviek zákazníka s plnivami, modifikátormi ako sú

Mastenec, vápenec, baryt

Sekané sklenené vlákno, priamy roving, sklenené mikroguľôčky

Retardéry horenia

Tepelné stabilizátory, ÚV stabilizátory, modifikátory húževnatosti a iné

Špeciálne kompaundy

Vysoko-plnené materiály s obsahom plniva do 70 %

Koncentráty na báze kvapalných aditív s obsahom plniva do 50 %

Realizujeme

Regranuláciu všetkých typov základných materiálov

Výlisky drvíme a následne regranulujeme

Regranuláty modifikujeme a zákazník ich vracia späť do výrobného procesu

Disponujeme

Zmodernizovanými kompaundačnými linkami v prevedení dvojšnek

BERSTORFF ZE 52 x 42 D s podvodnou ako aj strunovou granuláciou

BERSTORFF ZE 40 A x 36 D so strunovou granuláciou

Ročná kapacita kompaundačných liniek je 1550 – 1750 ton.