Spoločnosť VÚSAPL, a.s.

Vznikla transformáciou Výskumného ústavu spracovania a aplikácie plastických látok, ktorý bol založený v roku 1974 v Nitre ako popredný element plastikárskeho priemyslu v Československu. Od jeho začiatkov je zameraný na výskum, vývoj a testovanie plastov v akreditovaných laboratóriách, neskôr na riešenie spracovania plastov vstrekovaním a výrobou kompozitov.

Plasty

Ponúkame výrobu plastových dielov vstrekovaním.

Kompaundy

Spracúvame drť, regranulujeme a kompaundujeme.

Laboratóriá

Disponujeme analytickým a fyzikálno-mechanickým oddelením.

Certifikácia

Vydávame certifikáty na stavebné, plastové a iné výrobky.

Kovo

Realizujeme konštrukciu, úpravu a výrobu foriem, i zákazkovú kovovýrobu.

Fólie

Vyrábame transparentné i farebné fólie.

Naše referencie